Close
Org. nr: 986058281 Dronningens gate 23, rom 204, 0154 Oslo
+ 47 41 54 26 69
romforro@gmail.com

Healing betyr helbredelse og “å gjøre hel”.

Hva er healing

Healing som behandlingsform baserer seg på grunntanken om at vi alle består av energi. Når det er god flyt i vårt energisystem, har vi god helse. Healing handler om å styrke kroppens egen evne til selvhelbredelse gjennom å stimulere eller støtte til økt flyt i energisystemet. Healing kan både benyttes alene og komplementært til andre behandlingsformer i en helbredelsesprosess.

Healing kan være et godt valg ved:

 • Stress, uro og søvnvansker
 • Plager i hode, nakke, skuldre.
 • Anspenthet i muskulatur.
 • Utmattelsestilstander, opplevelsen av lav energi og slitenhet.
 • Diffuse plager, av både fysisk, mental og emosjonell karakter.
 • Opplevelsen av emosjonelt og mentalt kaos.
 • Ønske om å styrke kontakten med seg Selv og kontakten med kroppen
 • Ønske om økt tilstedeværelse i livet
 • Ønske om forbedret “jording” og sentrering av kroppen og sinnet.
 • Livsendringer og overgangsfaser i livet
 • Spirituelle og transpersonlige prosesser.
 • Spirituelle initierings- og integreringsfaser

 

Hvordan arbeider en healer, og hvordan fungerer det?

En healer, er en behandler, som med en etisk og faglig tilnærming, på bakgrunn av sin healingutdannelse, vil kunne benytte forskjellige metoder og teknikker for å bidra til økt flyt i din kropps energisystem. Det kan gjøres ved at behandleren bruker hendene på spesifikke kroppsområder, energipunkter eller energibaner i kroppen. Hendene kan legges på kroppen, holdes eller beveges i områder utenfor den fysiske kroppen, som vi ofte kaller auraen eller energikroppen. Det er en kombinasjon av at healeren jobber intuitivt og samtidig benytter den kunnskapen hun har om kroppens fysiske prosesser, og kroppen som energisystem. Noen ganger kan også krystaller, fjær, lyd, blomstermedisin eller lignende benyttes som “hjelpemidler” i healingen, men det er ikke nødvendig.

 

Hvordan fungerer egentlig healing? Det finnes mange forklaringsmodeller på hvordan healing fungerer, alt ettersom hvilket livssyn vi har. “Varme hender” er et uttrykk som mange har hørt om. Varme vet vi ifra fysikkens side at beskriver en økt aktivitet eller en økt energistrøm. Healerens hender kan ofte oppleves som varme, men like ofte kan det å motta healing kjennes som kulde, vind, vann, magnetisme, eller på andre måter. Hver og en av oss vil oversette den energibevegelsen som skjer, når et menneske med sitt energisystem møter et annet menneske med dets energisystem. Når det ene mennesket, som her vil være behandleren / healeren, i tillegg går aktivt inn for å stimulere til bevegelse og flyt i spesifikke områder av kroppen eller energikroppen, kan man kjenne dette på forskjellige måter.

 

Hovedkategorier for healing: Healing kan deles inn i noen hovedkategorier: Kontakthealing, energibalansering, selvhealing og fjernhealing.

I kontakthealing arbeider behandleren på kroppen, ved å holde på spesifikke områder, energibaner eller energipunkter.

Energibalansering handler om å balansere energien. Fokuset kan være fysisk balansering, emosjonell balansering eller mental balansering. Da vil behandleren enten bruke kontakthealing, eller arbeide med hendene i de forskjellige auralagene, områdene og banene i energikroppen (auraen), som er utenfor den fysiske kroppen.

Selvhealing, i denne sammenhengen, vil være at behandleren kan gi deg verktøy du selv kan bruke i din helbredelsesprosess. Det kan for eksempel være affirmasjoner, visualiseringer, pusteøvelser, fysiske øvelser eller energiøvelser, som du selv utfører med veiledning av behandleren, og senere på egenhånd hjemme.

Fjernhealing vil si at behandleren, ved hjelp av tanken og visualisering, “sender” healing til deg når du ikke er fysisk tilstede i rommet. Dette gjøres kun etter avtale.

Reikihealing er en healingform som kommer fra en japansk tradisjon. Reiki inkluderer både kontakthealing, energibalansering og fjernhealing.

 

Hva kan jeg forvente når jeg kommer til healing?

En healingtime vil ofte innledes med en liten samtale, hvor du forteller hvorfor du kommer og hva du ønsker. Behandleren vil kunne stille deg noen utdypende spørsmål, for å kunne velge den tilnærmingen som kan være mest hensiktsmessig.  Selve healingen foregår sittende på stol, eller liggende på benk, med klærne på. Du blir tilbudt et teppe, som du kan ha over deg. Behandlingen kan utføres i stillhet, eller du kan snakke og spørre om ting, hvis du lurer på eller tenker på noe underveis.

Hvordan oppleves healing: Healing oppleves av mange som en svært trygg og avslappende behandlingsform. Mange velger å ikke prate så mye, og opplever det som befriende. Noen ganger kan man oppleve en umiddelbar endring av sinnsstemning, tankeprosesser og den fysiske opplevelsen av kroppen. Ofte oppleves det at endringene skjer litt over tid. Innsikter kan komme mens man ligger på benken / sitter på stolen og mottar healing, eller noen dager etterkant. Endringene kan merkes som en endring i tankemønster, eller nye tanker. Endringer i sinnstilstand, følelsesliv eller fysiske endringer i kroppen.

Fordi healing er en mild, prosessrettet behandlingsform, hvor effekten blir tydeligst over tid, bør du kunne regne med å gå noen ganger, før du kan adekvat kan evaluere endringen. Anbefalt behandlingshyppighet: Ved konkrete, fysiske plager kan det være lurt å komme ca 1 gang i uken i 3-4 uker, og deretter sjeldnere. Ved “plager” eller tematikk som handler mer om indre emosjonelle eller mentale tilstander, personlig utvikling eller transpersonlig arbeid, kan det være lurt å starte med å komme 1 gang hver 2. eller 3. uke, i 3-4 uker. Etter 3-4 ganger, bør du kunne, kjenne om healing er en behandlingsform som kan støtte og hjelpe deg.

En healingtime varer i 60 minutter.

Telefon: + 47 41 54 26 69
E-post: romforro@gmail.com
Dronningens gate 23, rom 204, 0154 Oslo
Org. nr: 986058281