Close
Org. nr: 986058281 Dronningens gate 23, rom 204, 0154 Oslo
+ 47 41 54 26 69
romforro@gmail.com

Meditasjon kan være en fantastisk metode for å gi ro i kroppen og sinnet, vekke sansene og Selvet og åpne døren inn til oss Selv.

Det finnes mange forskjellige meditasjonsformer og teknikker. Den rette er etter min mening den formen som du tiltrekkes av, og som gir deg det du trenger. Gjennom å utforske en meditasjonsteknikk over tid vil du kunne oppleve hva den gjør med kroppen, pusten, sansene, sinnet, kontakten med deg Selv og din opplevelse av å være tilstede i verden. 

Jeg har en helhetlig tilnærming til meditasjon, til livet og til helse. Mitt ønske er alltid å møte deg der du er. Jeg mener vi alle bærer svarene på våre dypeste spørsmål. At du kan hente frem din visdom, dine ressurser og selv eie kunnskapen og erfaringene i din meditasjonspraksis og i livet ditt, er tilnærmingen jeg har på mine kurs og veiledningstimer.

Litt om min bakgrunn med meditasjon:

Jeg har lang erfaring som terapeut, lærer og coach, har drevet eget foretak og arbeidet som terapeut siden 2004, og undervist i meditasjon siden 2009. I tillegg til utdanning i naturmedisin, grunnmedisin, selvutvikling, mindfulness og meditasjon, er jeg utdannet livsveileder, dramapedagog, og har studert visuell kunst. I tillegg har jeg mange års erfaring fra å jobbe i helsevesenet, både på sykehus, sykehjem og i omsorgsbolig. (Se fullstendig CV her.)

Jeg har i 6 år drevet en folkehøgskolelinje med fokus på naturmedisin, meditasjon og selvutvikling, og undervist i forskjellige helsefremmende tilstedeværelsespraksiser, deriblant mindfulness og qigong. Mindfulness har jeg undervist til deltakere ved Vangseter kurs og kompetansesenter på Jevnaker, hos Mental Helse Ungdom sin sommerleir, og som enkeltkvelder hos Angstringen. Nå tilbyr jeg mindfulnessinspirerte kurs ved Rom For Ro i Oslo, og for bedrifter, organisasjoner og skoler.

 

Min meditasjonsreise, for deg som vil vite mer:

Hva er meningen med livet? Dette lurte jeg tidlige på, og det var dette jeg forsøkte å finne ut på min reise i forskjellige meditasjonsteknikker, religion og filosofiretninger, selvutviklings og spiritualitetspraksiser.

Jeg vokste opp på landsbygda og naturen har alltid vært en inngangsport for tilstedeværelse, helse og en indre kontakt med meg Selv. Som 10-11- åring begynte jeg å trene kampkunst. Jeg elsket de små meditasjonsstundene vi hadde på begynnelsen av nesten hver trening, og var fascinert over konsentrasjons -og energiarbeidet i øvelsene vi gjorde på treningene. Som 15-16 åring begynte jeg aktivt med selvutvikling og utforsket de meditasjons og innsiktspraksisene jeg kom over. Jeg gikk på Vestoppland folkehøgskole og dedikerte et helt år til selvutvikling, meditasjon og naturmedisin. Som 19-åring møtte jeg min hovedlærer, Inge Ås, som ble en inspirasjonskilde til å etablere og holde en livslang meditasjonspraksis, med fokus på å etablere kontakt med min indre visdom, ressurser og potensial. Jeg fordypet meg over mange år i chakrasystemet og chakraene som inngangsport til både visdom og selvhealing. Inge lærte meg en kreativ tilnærming til meditasjon med en ressursorientert holdning, som jeg har tatt med meg til andre meditasjons- og tilstedeværelsespraksiser jeg senere har utforsket:

Yoga, qigong, taiji, vipassanameditasjon, mindfulness og kontemplative praksiser. Parallelt med dette og studier i naturmedisin, selvutvikling, livsveiledning og healing, studerte jeg kunst, drama og teater, og undersøkte eksistensielle spørsmål og tilstedeværelse i kunsten min. Jeg holdt selvutviklingsgrupper der vi kombinerte meditasjon og selvutvikling med kreative uttrykk, som tegning, maling, bevegelse og stemmearbeid. Senere tok jeg en videreutdanning i oppmerksomt nærvær ved høgskolen i Gjøvik og arbeidet for å skape en mindfulnessfestival for voksne som jobber med barn og unge. Ved Hadeland folkehøgskole hadde jeg en linje som het helse og helhet. Der underviste jeg elevene mine i både selvutvikling, meditasjon, mindfulness og qigong. Vi dro på studieturer som jeg arrangerte for skolen, til Kina og Nepal. I sommerferiene dro jeg selv på studiereiser for å fordype min egenpraksis.

I løpet av denne perioden ble jeg også utbrent. Den verdifulle erfaringen jeg fikk med å stå i langvarig stress gjennom krevende livs- og arbeidslivssituasjoner, og hva det kan gjøre med kropp og sinn, og hvordan restituere fra det, har vært en av de viktigste læringsperiodene i mitt liv. Selvmedfølelse, mykhet, mildhet, aksept og egenomsorg har vært viktige innsiktsområder og livsholdninger igjennom denne perioden. Etter hvert som jeg har blitt eldre, har spesielt selvmedfølelse og takknemlighet blitt en større del av min praksis i meditasjon og oppmerksomt nærvær (mindfulness).

Nå har jeg en daglig meditasjonspraksis, og varierer hvilke teknikker jeg bruker utfra hvor jeg står i livet, hvordan jeg har det og hva dagen bringer. Min søken etter svar på meningen med livet synes jeg å ha fått for min egen del. Jeg bruker nå meditasjon for å være så tilstede for meg Selv og mine medmennesker som jeg kan. Ha det godt der jeg er, leve et liv i våkenhet og ærlighet, og la handlingene mine samsvare med mine indre verdier. Hver dag en ny mulighet. 

Min kompetanse i meditasjon, vil jeg med hånden på hjertet si at er en god blanding av “levd liv”, mange kurs og inspirasjon fra flere læremestre. Selvstudier og en kontinuerlig meditasjons og tilstedeværelsespraksis. Samt det jeg har lært på mine reiser til Nepal, Kina og Brasil, og i møte med mine elever, klienter og pasienter.

Her kan du se informasjon om kurs hos meg: www.romforro.no/kurs

Her kan du få tak i meg

Åpningstider behandling, velvære og veiledning

Mandag til fredag: 08.00 – 21.30
Lørdager: 10.00 – 18.00

Adresse

Dronningens gate 23, rom 301
0154 Oslo

Tlf: 41 54 26 69
E-post: romforro@gmail.com

Telefon: + 47 41 54 26 69
E-post: romforro@gmail.com
Dronningens gate 23, rom 204, 0154 Oslo
Org. nr: 986058281